Output: Rapporten

2017

Verslag AdLit Co-Creatie Workshop: 'Naar een valorisatietool voor regels in verband met nieuwe reclamevormen & kinderen'

Investigating the effectiveness of advertising cues

Technical development of an advertising disclosure to disclose embedded advertising to minors

Educatief Pakket: Lagere school (eerste versie)

Improving minor’s advertising literacy by ‘cueing’

2016

The current self- and co-regulatory framework of commercial communication aimed at minors

AdLit Risk Analysis: Conclusions and Recommendations

Educatief Pakket: Jongeren (eerste versie)

AdLit risicoanalyse

Methodegids voor onderzoek bij kinderen en jongeren

Hoe onderzoek doen bij sociaal kwetsbare kinderen en jongeren?

2015

Verslag juridische workshop september 2015

Design guidelines for educational programs

The current legal framework of commercial communication aimed at minors

Overzicht van reclameformats gericht op minderjarigen

Reclame-educatie in 2015

Het mediabezit en -gebruik bij minderjarigen in 2014 (Deel I)

Het mediabezit en -gebruik bij minderjarigen in 2014 (Deel II)