Ook Instagram als thuisbasis voor “influencer marketing” met jongeren

| aanbevolen nieuws

De titel “online influencer” was tot voor kort hoofdzakelijk voorbehouden voor de ‘lucky few’ Youtube-vloggers, maar Instagram moet niet langer onderdoen. Jonge creatievelingen gebruiken het platform om via foto’s en korte video’s o.m. fitness-, mode- en reisadvies te delen met hun – in sommige gevallen duizenden – volgers. Adverteerders zijn eerste in rij om gebruik te maken van die populariteit. Voor content creators schuilt in zulke samenwerking echter ook een mooie opportuniteit: reclame-inkomsten zorgen namelijk dat zij hun spaarvarkentje kunnen spijzen!

Deze “influencers” zijn geen economische geniën, toch zijn ze in staat door een simpele foto, voorzien van hashtags, consumentengedrag van jongeren aanzienlijk te beïnvloeden. Dit vindt zijn oorzaak in het ‘the girl/boy next door’-effect: jongeren identificeren zich met hen, terwijl grote YouTubers na een tijd aanzien worden als Hollywood-sterren. Dit zorgt er echter ook voor dat de “influencers” creatief tewerk moeten gaan bij het maken van reclame: hun carrière staat of valt met hun geloofwaardigheid.

Het gaat hier ook effectief om ‘big business’. Kinderen en jongeren zijn gevoelig voor dit soort reclame. Het gevaar schuilt bij de herkenbaarheid, waar de kans bestaat dat ze denken dat de Instagrammers – vaak leeftijdsgenoten – oprecht lovend zijn over bepaalde producten of diensten.