Nog even wachten op definitieve regels voor influencers

| aanbevolen nieuws

De FOD Economie trok dinsdagavond haar eerdere bericht in over verduidelijkte reclameregels (en sancties) voor influencers. Het ministerie meldt nu dat het persbericht te vroeg werd vrijgegeven en nog verder afgetoetst zal worden met de influencers zelf. Het wordt dus nog even koffiedik kijken voor wat betreft de definitieve vorm van de richtlijnen, maar het uitgangspunt van de overheid is wel al helder.

Zo wil de FOD Economie inzetten op een grotere herkenbaarheid van reclameboodschappen. Het oorspronkelijke persbericht vermeldde daarom een aantal praktische regels, aangepast aan verschillende sociale media platformen waarop de reclame verspreid wordt. De richtlijnen zijn sterk in overeenkomst met AdLit onderzoek: het label moet in dezelfde taal zijn als de post ("reclame"), prominent aanwezig zijn, en een duidelijk kleurcontrast tonen. Zo zouden twitter en Instagram influencers in de toekomst bijvoorbeeld moeten werken met een #reclame aan het begin van hun posts, en zou op snapchat het reclamelabel in de foto of video zelf verwerkt moeten worden.