Kinderrechtencommissariaat wil vrije toegang tot sociale media voor kinderen en jongeren vanaf 13 jaar

| aanbevolen nieuws

In een advies van 22 april 2016 pleit het Kinderrechtencommissariaat dat kinderen en jongeren vanaf 13 jaar toegang moeten krijgen tot sociale media zonder dat zij hiervoor de toestemming van hun ouders moeten verkrijgen. Het advies kwam er naar aanleiding van de nieuwe EU-verordening rond de bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde General Data Protection Regulation), waarvan artikel 8 de ouderlijke toestemming vereist voor kinderen en jongeren onder 16 jaar. Het artikel laat echter ruimte voor de lidstaten om hiervan af te wijken en een verlaagde leeftijdsgrens in te stellen tot minimum 13 jaar. Het Commissariaat pleit ervoor dat België van deze mogelijkheid gebruik maakt en haalt daarvoor verscheidene redenen aan.