EU-Pledge 2017: Adverteersector gaat verruimde verbintenissen aan mbt voeding & kids!

| aanbevolen nieuws

De EU-Pledge is een vrijwillig initiatief van de overgrote meerderheid voedingsbedrijven om verandering te brengen in hoe zij adverteren naar kinderen (<12). Vanaf 2017 werden de verbintenissen die daaruit voortkwamen verruimd. Meer uitleg en een handige samenvatting van deze verruiming kan je terugvinden in onderstaande link, maar hier alvast kort even de drie belangrijkste veranderingen:

- Het toepassingsgebied van de Pledge strekt nu ook uit tot omzeggens alle vormen van reclame, zoals reclame via games, sociale media, cinema, apps, en alle vormen van reclame op straat. Deze reclame mag niet ontworpen worden op een manier dat duidelijk kinderen het doelwit ervan zijn (zoals bijvoorbeeld het gebruik van bekende strip- of animatie-figuren). De bedoeling is om meer duidelijkheid te scheppen over grijze zones en om de verbintenissen meer coherent te maken.

- De sector verbindt zich er ook toe over een hele reeks producten het gehalte van suiker en natrium in overeenstemming te brengen met de overeengekomen voedingscriteria. En dit reeds tegen 2018.

- Meer transparantie en toerekenbaarheid via de ontwikkeling van een nieuw mechanisme dat in staat moet zijn om leden aan klachten, corrigerende maatregelen en sancties te onderwerpen.

We zijn alvast benieuwd naar deze ontwikkelingen en houden het zeker en vast verder in de gaten!