Digitale week: 20 tot 30 april 2015

| events

De Digitale Week 2015 vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 30 april. De Digitale Week is een week vol multimedia activiteiten in heel België, steeds gratis of zeer goedkoop. Het doen van de Digitale Week is 'bouwen aan de e-inclusieve maatschappij'. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom.

Tijdens de tiende editie van de Digitale Week focust men op drie thema’s: feest, opvoeding, privacy en mediawijsheid. De activiteiten tijdens de Digitale Week worden georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen en Brussel. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Hiernaast is er tijdens de Digitale Week een grote publiciteitscampagne in heel Vlaanderen en zijn er studiedagen in het Vlaams en federaal parlement. Via deze drie benaderingen probeert de Digitale Week de digitale kloof te dichten.

Vroeger sprak men in de theorie wel eens van een 'digitale kloof' tussen zij die met computer kunnen werken en zij die dat niet kunnen. Later bleek er niet één maar meerdere kloven te bestaan. Zo is er een toegangskloof (beschikken over een computer met internetaansluiting of niet), er is een kenniskloof (al dan niet kunnen werken met de computer), er is een informatievaardigheidskloof (weten hoe je je skills goed kan inzetten of niet, weten welke internetbron je kan vertrouwen en welke niet,...) en bovendien is er ook per apparaat, programma, toepassing,... nog wel een kloof extra te bedenken. Onder andere daarom wordt tegenwoordig niet echt meer van 'de digitale kloof' gesproken.

De Digitale Week focust vnl. op nieuwe media. Vragen die we ons kunnen stellen in deze context zijn dan bijvoorbeeld: Hoe verwerkt Google gegevens? Hoe stel ik mijn privacy-instellingen op Facebook goed in?
In een e-inclusieve maatschappij is iedereen (nieuwe) mediawijs.

De Digitale Week faat uit van LINC vzw, die tot doel heeft iedereen zich thuis te laten voelen in de kennismaatschappij. Aangezien die kennis steeds vaker on-line te vinden is, organiseert LINC vzw sedert 2006 jaarlijks 'de Digitale Week'.

LINC vzw wil via deze week het aanbod aan educatieve initiatieven, die gericht zijn op een kwaliteitsvol gebruik van internet en computer, bekend te maken. Door tijdens de Digtiale Week de activiteiten van lokale organisaties in de kijker te zetten, vindt een nieuw publiek de weg naar bestaande initiatieven. Daarnaast wil LINC vzw tijdens de Digitale Week het grote publiek sensibilseren rond het thema 'digitale kloof'. Via een gerichte en zeer brede promotiecampagne willen wij de Vlaming bewust maken van de digitale kloof; een sociaal fenomeen dat alle bevolkingsgroepen in zekere mate aanbelangt. Tenslotte richten we ons ook naar het beleid. We organiseren vanuit dit oogpunt twee studiedagen waarbij een actueel thema met betrekking tot de digitale kloof aan bod komt. In het Vlaams parlement organiseert LINC vzw de studiedag in samenwerking met academici en het werkveld. Ook het federaal colloqiuim behelst een wisselwerking tussen de academische wereld, lokale organisaties en de overheid. De organisatie hiervan is in handen van LINC vzw en TechnoFutur TIC.