Digital Kids Marketing

| events

Op donderdag 6 november vond het Digital Kids Marketing Congres plaats, georganiseerd door het digitale marketingbureau Dreammachine Kids. Kristien Daems brengt verslag uit.
Kinderen vormen een belangrijke doelgroep voor reclamemakers omdat ze een stevige invloed hebben op de aankopen van het gezin en omdat ze de consumenten van morgen zijn. Deze doelgroep verandert echter zeer snel en combineert meer en meer de offline en de online wereld met elkaar. De kinderen van vandaag behoren immers tot de eerste, echte digitale generatie.
Het congres belichtte verschillende aspecten met betrekking tot kinderreclame in een digitale wereld. In de voormiddag stonden een aantal theoretische sessies op het programma. Hier werd ingegaan op het belang van kinderen als doelgroep in reclame, de huidige trends betreffende digitale reclame naar kinderen toe en wat wel en wat niet werkt bij deze doelgroep. Belangrijk is dat er niet voorbij gegaan werd aan het belang van ethiek en regelgeving bij het communiceren van commerciële boodschappen naar kinderen toe. Zo werd aan de hand van onderzoeksresultaten het belang van reclamewijsheid bij kinderen met betrekking tot nieuwe reclamevormen toegelicht alsook de Europese wetgeving betreffende het verzamelen van persoonsgegevens bij kinderen.
De namiddag bestond uit een voorstelling van praktische cases. Zo stelden Studio 100, Kellogg’s, IKEA en Cartamundi Digital een aantal campagnes voor met kinderen of tieners als doelgroep. Bayard Press France lichtte toe hoe zij de overgang van print naar de digitale wereld hebben aangepakt.